Langues bantoues


groupe Nguni

	- Ndébélé
	- isiZulu (au Kwazulu-Natal) 
	- isiXhosa
	- siSwati

groupe Sotho

	- seSotho 
	- seTswana

groupe tsiVenda

groupe Tsonga

	- Ronga
	- Tonga
	- Tswa